• Kontaktní čočky podle délky nošení

    Vyberte si z naší nabídky: denní, čtrnáctidenní, měsíční, čtvrtletní nebo kontinuální kontaktní čočky.

    Kontaktní čočky